Превантивна доброволна и корективна кампания за някои електрически водонагреватели , произведени от Аристон Термо Груп в периода 2007-2015

ристон Термо Груп винаги е била ангажирана да поддържа най-високо ниво на безопасност, произвеждайки качествени и надеждни продукти. Затова Аристон Термо Груп реши да предприеме доброволна и превантивна кампания за някой от електрическите си водонагреватели в целия ЕС.

В резултат на инциденти случили се във Франция със замесени няколко модела, нашите процедури по продуктов мониторинг на качеството, ни позволи да идентифицираме риск от прегряване на продуктови електрически компоненти при преден панел, акцентирайки най-вече при несъответстващ монтаж или липса на редовна поддръжка, със замесени електрически водонагреватели произведени между 2007 и 2015. В редки случаи, това би коствало потенциален риск от възпламеняване или пожар.

Моделите са подово стоящи със стойка и с капацитет от 200, 250 и 300 литра от следните марки Ariston.

За да проверите дали продукта попада в тази акция, направете следното:
Въведете първите 11 цифри от серийния номер
можете да ги намерите на етикета в долната лява част
Please take a look of the entire Privacy Notice

Кликнете тук за да получите информация откъде да извлечете серийния номер

Обадете се на телефонния номер,който можете да намерите на продуктовия сайт на марката, за да получите всичката нужна информация
Да се обадят на безплатен номер 0700 10 218 – от 9:00 до 18:00 вечерта, от понеделник до петък и да получат всичката нужна информация. Оторизиран сервизен персонал ще проведе поддръжка и нужните операции.

Вашият продуктов номер

Не попада под действието на тази акция. Можете да продължите да ползвате вашия електрически водонагревател както досега.

Извинявайте за неудобството.

Вашият продуктов номер

Продуктът попада под действието на тази акция.

Има риск от прегряване на електрическите компоненти в предния капак. Рискът е съсредоточен в обвивката на структурите , които не съответстват на изискванията или на нередовна поддръжка. В изключителни случаи може да причини риск от пожар в електрическия водонагревател.

Поканваме ви да се обадите на телефонния номер, който ще намерите на продуктовия сайт на марката, за да планирате посещение и интервенция от страна на Техническия център за поддръжка.

Въведете първите 11 цифри от серийния номер можете да ги намерите на етикета в долната лява част